top of page

Zapisy na zajęcia w Vidiusie
- sezon 2023/24

Słowniczek:

 

REKREACJA
To krótkie, 30 minutowe zajęcia przewidziane dla młodszych dzieci i tych, które dopiero zaczynają swoją przygodę z treningami i potrzebują czasu na odnalezienie się w regularnym trenowaniu. To jedyne zajęcia, z których można korzystać posiadając Kartę Sportową. 
W ramach jednego karnetu można korzystać ze wszystkich  zajęć rekreacyjnych, to znaczy, że wykupując karnet np. na 4 wejścia można w każdym tygodniu korzystać z innego rodzaju zajęć. To forma, która wyróżnia nas na tle konkurencji. Dzięki takiej opcji, dzieci - w ich najważniejszym okresie motorycznym mają możliwość korzystania z różnych form aktywności, co rozwija je wielopłaszczyznowo.

POZIOM OPEN
Zajęcia 60-cio minutowe nastawione na trening "dla siebie" (bez pokazów, turniejów itp.). Idealna forma dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, czy chcą brać udział we współzawodnictwie (potocznie ujmując to taka zerówka przed grupami turniejowymi). Zajęcia są otwarte, co znaczy, że nie ma stałej grupy treningowej a o tym kto będzie w danym dniu na treningu, za każdym razem decyduje kolejność zapisów w systemie (dokładnie tak samo jak jest w zajęciach fitness dla dorosłych). Tak samo, jak w grupach rekreacyjnych, w
 ramach jednego karnetu można korzystać ze wszystkich  zajęć Open, to znaczy, że wykupując karnet np. na 4 wejścia można w każdym tygodniu korzystać z innego rodzaju zajęć. To forma, która wyróżnia nas na tle konkurencji. Dzięki takiej opcji, dzieci mają możliwość korzystania z różnych form aktywności, co rozwija je wielopłaszczyznowo.

Zarówno Rekreacja jak i Poziom Open to zajęcia stworzone dla osób, które stawiają na ruch dla przyjemności a trening jest dla nich sposobem na aktywne i zdrowe spędzenie czasu wolnego. Nie każdy chce trenować dla wyników i osiągnięć sportowych. Doskonale to rozumiemy. Ruch to przede wszystkim zdrowie! Dlatego zarówno KS Vidius Active jak i działalność Vidius Active mają w ofercie przewidziane właśnie takie zajęcia. W obu tych formach należy zapisywać się każdorazowo, na każde zajęcia. Brak zapisu może skutkować tym, że nie weźmie się udziału w zajęciach, z powodu braku miejsc.
 

POZIOM TURNIEJOWY/GRUPY TURNIEJOWE
To zajęcia w Klubie Sportowym - skierowane do osób, które są gotowe do brania udziału we współzawodnictwie sportowym i pokazach oraz do wyznaczania celów i dążenia do ich osiągnięcia. Grupy są zamknięte - stałe, co oznacza brak możliwości dołączenia w trakcie trwania roku szkolnego, chyba, że ogłoszony zostanie nabór uzupełniający. Przy zapisywaniu się do grupy turniejowej należy mieć na uwadze, że turnieje odbywają się głównie w weekendy i mieć gotowość do udziału w nich, zakupu stroju pokazowego i ewentualnych opłat związanych z wyjazdami na turnieje. Od klubowiczów wymaga się: zaangażowania w zajęcia, gotowości do udziału w turniejach, utożsamiania się z klubem sportowym oraz przynajmniej 75% frekwencji na treningach (choroby i kontuzje nie są wliczane - to siła wyższa). Osoby niespełniające wymogów grup turniejowych nie będą mogły dłużej uczestniczyć w zajęciach tej grupy.

Przynależenie do Klubu Sportowego, oprócz możliwości prezentowania swoich umiejętności w różnego rodzaju wydarzeniach, niesie za sobą szereg korzyści. M.in. rabat 20% na każdej godzinie treningu, rabaty dla członków klubu przy organizacji Aktywnych Urodzin w Vidiusie, czy zniżki na wydarzenia organizowane przez Vidius Active.

Grupy Rekreacyjne:

Kategoria wiekowa 4-5 lat:

AKROBATYKA: 

POWER NINJA:

SHOW DANCE:

poniedziałki: 17:00-17:30,  środy: 16:30-17:00

wtorki: 17:00-17:30,  piątki: 17:00-17:30

czwartki: 16:30-17:00

Kategoria wiekowa 6-8 lat:

AKROBATYKA: 

POWER NINJA:

SHOW DANCE:

JIU JITSU:

poniedziałki: 16:45-17:15

piątki: 16:30-17:00 

środy: 17:00-17:30

wtorki: 16:45-17:15

Grupy Open:

Kategoria wiekowa 6-8 lat:

AKROBATYKA: 

POWER NINJA:

SHOW DANCE:

JIU JITSU

poniedziałki: 17:15-18:15

środy: 17:30-18:30,  piątki: 17:30-18:30

piątki: 16:30-17:30

wtorki: 17:15-18:15

Kategoria wiekowa 9-14 lat:

AKROBATYKA: 

POWER NINJA:

JIU JITSU:

poniedziałki 18:15-19:15

piątki 18:30-19:30 

wtorki 18:15-19:15

Grupy Turniejowe:

Kategoria wiekowa 6-8 lat:

AKROBATYKA
poziom 1 Turniejowy: 

poziom 2 Turniejowy:
 

DISCO-ACRO
poziom 1 Turniejowy: 

SHOW DANCE
poziom 1 Turniejowy: 


czwartki: 16:45-17:45
wtorki: 17:30-18:30,  czwartki: 17:45-18:45 


poniedziałki: 17:30-18:30


środy: 17:00-18:00

Kategoria wiekowa 9-14 lat:

AKROBATYKA
poziom 1 Turniejowy: 

poziom 2 Turniejowy: 

 

DISCO-ACRO
poziom 1 Turniejowy FIRST STEP: 
poziom 2 Turniejowy DISCO SQUAD:
poziom 3 Turniejowy DISCO ACTIVE:

 

SHOW DANCE
poziom 1 Turniejowy: 


środy: 18:30-19:30,  czwartki: 18:45-19:45
wtorki: 19:30-20:30,  środy: 19:30-20:30

 


wtorki: 18:30-19:30,  piątki: 18:30-19:30
poniedziałki: 18:30-19:30,  czwartki: 18:30-19:30,  piątki: 19:30-20:30
poniedziałki: 19:30-20:30,  czwartki: 19:30-20:30,  piątki: 19:30-20:30

 


środy: 18:00-19:00,  piątki: 17:30-18:30

WSZYSTKIE GRUPY TURNIEJOWE MAJĄ DOSTĘP DO ZAJĘĆ "PRACTISE" KTÓRYCH CELEM JEST  DOSKONALENIE NABYTYCH PODCZAS ZAJĘĆ UMIEJĘTNOŚCI POD OKIEM TRENERA. PODCZAS TYCH ZAJĘĆ NIE MA NAUCZANIA ELEMENTÓW. KAŻDY UCZESTNIK TRENUJE ELEMENTY SAMODZIELNIE - W ZALEŻNOŚCI OD WŁASNYCH POTRZEB. TRENER JEST OBECNY NA SALI W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I DAWANIA PORAD.
NA KAŻDY PRACTISE NA
LEŻY ZAPISYWAĆ SIĘ W SYSTEMIE LUB NA RECEPCJI A MINIMALNA LICZBA OSÓB< BY PRACTISE MÓGŁ SIĘ ODBYĆ TO 4. KOSZT JEDNEGO TRENINGU PRACTISE TO 10 ZŁ.

Uwaga!

Aby dołączyć do grup turniejowych na poziomie 2 należy uzyskać zgodę trenera.
Aby dołączyć do grupy turniejowej na poziomie 3 należy pozytywnie przejść CASTING.
Nie ma możliwości uczęszczania na mniejszą liczbę zajęć niż jest przewidziana na danym poziomie. Jeśli komuś nie odpowiada liczba zajęć - zapraszamy do grup Open, gdzie treningi odbywają się 1x w tygodniu.

Poziom Turniejowy 1 - dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z daną dyscypliną, lub mają w niej nieduże doświadczenie. Jednocześnie są zainteresowane braniem udziału w turniejach a trenowanie to dla nich możliwość wyznaczania celów i nauka dążenia do ich realizacji, sposób na uczenie się dyscypliny i zorganizowania oraz możliwość nabrania pewności siebie, umiejętności radzenia sobie z oceną, smakiem zwycięstwa ale także porażki oraz sposób na nauczenie się radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Poziom Turniejowy 2 i 3 - dla osób, które spełniają wymóg właściwych dla poziomu umiejętności. Decyzja o możliwości dołączenia do danej grupy należy do trenera prowadzącego.

  • zapisy podlegają weryfikacji. Osoby, które zapiszą się na Poziom 2 lub 3 bez akceptacji trenera, zostaną przeniesione na Poziom 1, o czym zostaną poinformowane wiadomością SMS.

Ceny w Klubie Sportowym

Członkowie Klubu Sportowego Vidius Active otrzymują RABAT: 20% od ceny pojedynczych zajęć dostępnej w Cenniku ogólnym.
Grupy mające w grafiku zajęcia 3x w tygodniu otrzymują rabat 25% od ceny zajęć pojedynczych, która jest podana w Cenniku głównym.

Inne korzyści z przynależenia do Klubu Sportowego:

~ rabaty na wydarzenia organizowane w Vidius Active;
~ pierwszeństwo zapisu w wydarzeniach organizowanych przez Vidius Active;
~ gadżety klubowe otrzymywane w dniu podpisania umowy;
~ rabat na organizację "Aktywnych Urodzin z Vidiusem";
~ dostęp do zajęć "Practise" w kategorii wiekowej 9-14 lat;
~ możliwość uczestniczenia w turniejach, pokazach, festynach, innych wydarzeniach zewnętrznych jako reprezentacja klubu.

bottom of page