top of page

Zapisy do Grup Turniejowych 
w KS Vidius Active
- sezon 2024/25

POZIOM TURNIEJOWY/GRUPY TURNIEJOWE
 

To zajęcia w Klubie Sportowym - skierowane do osób, które są gotowe do brania udziału we współzawodnictwie sportowym, pokazach, projektach oraz do wyznaczania i osiągania celów i do zaangażowanej pracy na treningach i obozach sportowych.

Grupy są zamknięte (stałe), co oznacza brak możliwości dołączenia w trakcie trwania roku szkolnego, chyba, że ogłoszony zostanie nabór uzupełniający lub trener grupy wyrazi na to zgodę.

 

Przy zapisywaniu się do grupy turniejowej należy mieć na uwadze, że turnieje odbywają się głównie w weekendy oraz w okresie wiosenno-letnim i zimowo-przedświątecznym, co znaczy, że należy wykazać gotowość do udziału w nich w tym czasie.

Oprócz możliwości prezentowania swoich umiejętności w różnego rodzaju wydarzeniach, przynależenie do Klubu niesie za sobą szereg korzyści. M.in. rabat na każdej godzinie treningu względem grup open, rabaty dla członków klubu czy zniżki na wydarzenia organizowane przez Vidius Active.

PAKIET PODSTAWOWY (8).png

~ OFERTY SPECJALNE
podczas wydarzeń organizowanych przez Vidius Active;

~ PIERWSZEŃSTWO ZAPISU
na wszelkie eventy i wydarzenia organizowane przez Vidius Active;
 
~ DARMOWE GADŻETY KLUBOWE
otrzymywane podczas zapisu do Klubu;
 
~ SPECJALNY RABAT
na organizację "Aktywnych Urodzin z Vidiusem";

~ MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z DODATKOWYCH ZAJĘĆ "PRACTISE"
za jedyne 10 zł od osoby;

~ MIANO REPREZENTANTA KLUBU,
podczas wszelkich wydarzeń sportowych, w których Klub będzie brał udział;

~ KORZYSTNE WARUNKI
podczas podpisywania umowy członkowskiej;

~ TAŃSZE ZAJĘCIA
względem Grup Open;

~ PROMOCYJNA CENA
lekcji indywidualnych pojedynczych oraz w pakiecie.

~ AKTYWNE UCZESTNICTWO
w turniejach, pokazach, festynach, obozach, eventach i innych wydarzeniach;

~ GODNE REPREZENTOWANIE KLUBU
zarówno podczas turniejów i eventów jak i poza nimi;
 
~ UDZIAŁ W PRZYNAJMNIEJ JEDNYM OBOZIE
dochodzeniowym lub wyjazdowym organizowanym przez Klub podczas wakacji;
 
~ GOTOWOŚĆ DO ZAKUPIENIA STROJU STARTOWEGO
oraz ponoszenia kosztów związanych z wyjazdami na turnieje i inne wydarzenia sportowe;

~ MINIMUM 75% FREKFENCJI NA TRENINGACH
-choroby i kontuzje nie są wliczane - to siła wyższa;

~ UDZIAŁ W GALI VIDIUS ACTIVE
organizowanej przez Klub z okazji zakończenia roku;

~ IDENTYFIKOWANIE SIĘ Z KLUBEM
poprzez dumne noszenie emblematów klubu - szczególnie podczas turniejów i innych wydarzeń, w których Klub będzie brał udział;

Uwaga!

Przynależenie do Klubu to nie tylko rabaty i przywileje, ale także powyższe obowiązki.
Osoby, które nie są gotowe do ich respektowania, zapraszamy do GRUP OPEN.

Nieprzestrzeganie Obowiązków Klubowicza wiąże się z rozwiązaniem Umowy Członkowskiej i brakiem możliwości dłuższego uczęszczania do Grupy Turniejowej a tym samym korzystania z Przywilejów Klubowicza, w tym wszystkich rabatów.
W przypadku nie przestrzegania warunków współpracy z Klubem, nie ma możliwości ponownego podpisania Umowy Członkowskiej w kolejnym sezonie.

PAKIET PODSTAWOWY (9).png

ZAPISZ SIĘ DO KLUBU JUŻ TERAZ I SKORZYSTAJ

Z OFERTY TYLKO DLA
KLUBOWICZÓW


Członkowie Klubu Sportowego Vidius Active otrzymują dostęp do zajęć w korzystniejszej cenie względem cen w Grupach Open, gdzie koszt pojedynczych zajęć to 45 zł.

Nasi Klubowicze mają ceny specjalne:


Zajęcia 1 raz w tygodniu: 140 zł za miesiąc (4 treningi w miesiącu);

Zajęcia 2 razy w tygodniu:
270 zł za miesiąc (8 treningów w miesiącu);

Zajęcia 3 razy w tygodniu:
380 zł za miesiąc (12 treningów w miesiącu);


Zapisem do Klubu jest podpisanie Umowy Członkowskiej.
Liczba miejsc w Grupach Turniejowych jest ograniczona (max 12 osób).

UWAGA!
W grupach 18+ cena za pojedyncze zajęcia to 40 zł (pomnożona przez liczbę zajęć w miesiącu).

POZIOMY W GRUPACH TURNIEJOWYCH
 

Poziom Turniejowy 1 - dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z daną dyscypliną, lub mają w niej nieduże doświadczenie. Ale także dla tych, którzy nie opanowali wszystkich umiejętności wymaganych dla tego poziomu i nie otrzymały jeszcze promocji na wyższy poziom.

Poziom Turniejowy 2 i 3 - dla osób, które spełniają wymóg właściwych dla poziomu umiejętności. Decyzja o możliwości dołączenia do danej grupy należy do trenera prowadzącego.

  • zapisy podlegają weryfikacji. Osoby, które zapiszą się na Poziom 2 lub 3 bez akceptacji trenera, zostaną przeniesione na Poziom 1, o czym zostaną poinformowane wiadomością SMS.

UWAGA!

Nie ma możliwości uczęszczania na mniejszą liczbę zajęć niż jest przewidziana na danym poziomie. Jeśli podana liczba zajęć nie odpowiada - zapraszamy do Grup Open, w których treningi odbywają się 1x w tygodniu.

PAKIET PODSTAWOWY (10).png

~ AKROBATYKA

Poziom 1
6-8 lat
9-14 lat

Poziom 2
6-8 lat
9-14 lat

~ DISCO DANCE

Poziom 1
6-8 lat
9-14 lat

Poziom 2
9-14 lat
 
~ SHOW DANCE

Poziom 1
9-14 lat
 
~ TANIEC NOWOCZESNY

Poziom 1
6-8 lat
9-14 lat

~ HIGH HEELS

Poziom 1
18+ lat

Poziom Projektowy
18+ lat

bottom of page