Grafik zajęć Vidius Active

Taniec, Fitness, Akrobatyka, Sztuki Walki

Na wszystkie zajęcia OBOWIĄZUJĄ ZAPISY!

Aby trening mógł się odbyć, muszą być na nim obecne minimum 4 osoby. W przeciwnym razie zajęcia będą odwoływane, o czym poinformujemy drogą SMS.

STREFA MINI-GYM VIDIUS NIE JEST KLASYCZNĄ SIŁOWNIĄ. TRENING W PRZESTRZENI TRENINGU PERSONALNEGO MOŻE ODBYĆ SIĘ WYŁĄCZNIE PO UPRZEDNIM ZAPISANIU SIĘ NA "TRENING MINI-GYM" DOSTĘPNYM W GRAFIKU CO 1 h. PIERWSZEŃSTWO W KORZYSTANIU ZE STREFY MINI-GYM MA ZAWSZE TRNING PERSONALNY. SZCZEGÓŁY KORZYSTANIA ZE STREFY TRENINGU PERSONALNEGO DOSTĘPNE SĄ W REGULAMINIE VIDIUS ACTIVE.

Aby zapisać się na zajęcia na Poziomie 2 lub wyższym, należy uzyskać zgodę Trenera na dołączenie do grupy na danym poziomie trudności.

3_edited.png