top of page

Wakacje z Vidiusem

Wakacje z Vidiusem to nie są zwykłe półkolonie, na których trzeba być obecnym przez wszystkie 5 dni. Nasze Wakacje to 8 godzinne WARSZTATY RUCHOWE I KREATYWNE, podczas których czas wypełniony jest po same brzegi rozmaitymi atrakcjami.

Można skorzystać z dowolnej liczby dni Warsztatów, jak również zapisać się na wszystkie 5 w specjalnej ofercie.
 

Zapraszamy serdecznie wszystkie Dzieci w wieku od 6-go roku życia do wspólnego, aktywnego i kreatywnego spędzania wakacyjnego czasu.

CO PROPONUJEMY?

 • treningi z naszych autorskich zajęć: POWER NINJA oraz NINJA FIGHT;

 • treningi AKROBATYCZNE;

 • treningi TANECZNE "Szalone Tańce";

 • zajęcia plastyczne, kreatywne i DIY;

 • rozmaite wesołe eksperymenty (chemia i fizyka potrafi być mega ciekawa);

 • mnóstwo animacji ruchowych (jesteśmy w tym naprawdę świetni);

 • gdy braknie sił - mamy rozwiązanie: seans filmowy z popcornem, na osobnej, zaciemnionej sali;

 • sportowe zabawy integrujące grupę - również na świeżym powietrzu;

 • zabawy taneczne na X-Box (Dance Central);

 • aktywne wyjścia poza teren Vidius Active;

 • zabawy na wielkim DMUCHAŃCU; 

Opiekę nad Uczestnikami sprawują doświadczeni TRENERZY z przygotowaniem pedagogicznym. 

Podczas Warsztatów przewidziane są przerwy na odpoczynek i poczęstunek.

Każdego dnia zamawiane będzie jedzonko z Restauracji do wyboru z podanego na dany dzień menu. A z racji, że czas w Vidiusie będzie bardzo aktywny, zapewniamy wodę do picia bez limitu - bo trzeba dbać o właściwie nawodnienie. Prosimy tylko, by dzieci miały swoje bidony na wodę - w przypadku wyjść poza teren Vidius Active woda przelewana będzie do bidonów.

Zobacz jak było w zeszłe wakacje

Wakacje z Vidiusem
01:30
Wakacje z Vidiusem
01:18
Wakacje z Vidiusem
01:29
Wakacje z Vidiusem
00:41
Wakacje z Vidiusem
01:27
Wakacje z Vidiusem
01:30
Wakacje z Vidiusem
01:27
Wakacje z Vidiusem
01:30

Opłaty:

Przy zapisie na 1 dzień:

165 zł 

Zapisując się np. na 3 dni należy pomnożyć tę kwotę przez liczbę dni.

Przy zapisie od razu na 5 dni:

770 zł

Aby zarezerwować miejsce na Wakacjach z Vidiusem należy podać liczbę dni, z których chce się skorzystać oraz wpłacić ZALICZKĘ rezerwacyjną w kwocie:

50 zł za każdy dzień

Pozostałą kwotę za Wakacje z Vidiusem należy wpłacić najpóźniej na 5 dni przed terminem Warsztatów.

 

Dokonując opłat, prosimy o podanie: Imienia i Nazwiska Uczestnika, liczbę dni oraz ich daty.

 

VIDIUS ACTIVE SYLWIA ŁYŻWA

ul. Bochenka 16A, 30-693 Kraków

ING 76 1050 1445 1000 0097 4320 8879

Wakacje z Vidiusem

Terminy:

WARSZTATY 1:

8-12 lipca 2024

(RUSZA NA 100% - ostatnie wolne miejsca)

WARSZTATY 2:

5-9 sierpnia 2024

(zapisy otwarte)

Zapisy

Terminy:

ZADZWOŃ:

728-948-391

lub

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Zapis na wakacje

ZAPISZ SIĘ NA WARSZTATY

Wybierz liczbę dni

Dziękujemy za zapisanie się na nasze wydarzenie. Do zobaczenia!

Regulamin Warsztatów

1. Uczestnik Wakacji z Vidiusem ma prawo do:

a. do udziału we wszystkich zajęciach ruchowych, wyjściach, zabawach i animacjach organizowanych podczas Warsztatów;

b. do zwracania się ze wszystkimi problemami do trenerów;

c. do radosnego i bezpiecznego wypoczynku;

d. do rozwijania umiejętności tanecznych, akrobatycznych, ogólnorozwojowych i korzystania ze wszystkich udostępnionych materiałów i trenażerów, podczas trwania Wakacji z Vidiusem.

2. Uczestnik Wakacji z Vidiusem ma obowiązek:

a. przestrzegać regulaminu oraz stosować się do poleceń trenerów i pracowników Klubu oraz do oznaczeń na terenie KS Vidius Active;

b. uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez KS Vidius Active;

c. nie opuszczać terenu Klubu bez wiedzy i zgody opiekunów;

d. dbać o czystość, porządek oraz powierzone mienie podczas Wakacji z Vidiusem;

e. mieć szacunek do kolegów, pracowników, instruktorów i innych osób przebywających na terenie Klubu i poza nim;

f. przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz ruchu drogowego;

g. informować kadrę o każdej chorobie lub złym samopoczuciu;

h. uczestnik (lub jego rodzice/opiekunowie) ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez niego podczas pobytu na Wakacjach z Vidiusem oraz podczas wyjść poza teren Klubu.

3. Uczestnicy mają obowiązek pilnowania swojej własności lub schowania jej w zamykanej na klucz szafce w szatni.

4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do niezwłocznego (do 2 godzin) odbioru dziecka z Warsztatów w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, itp.).

5. Rodzice/Opiekunowie/Osoby odprowadzające Uczestników na zbiórkę lub do obiektu oświadczają, iż Dzieci są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby, nie mają urazów ani kontuzji a ich stan zdrowia umożliwia im uczestniczenie we wszystkich warsztatach danego dnia.

6. Jeżeli stan zdrowia Dziecka w jakikolwiek sposób uniemożliwia wykonywanie jakichś ćwiczeń/udział w warsztatach, Opiekun ma obowiązek pisemnego poinformowania o tym fakcie organizatora Warsztatów, tj. Vidius Active w karcie uczestnika wysyłanej do Opiekuna na adres mailowy najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem warsztatów.

7. Podczas Wakacji z Vidiusem obowiązuje zakaz posiadania, zakupu, picia alkoholu, palenia tytoniu, zażywania środków odurzających.

8. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu Warsztatów zostaną o tym fakcie powiadomieni rodzice lub opiekunowie uczestnika, a organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia go z listy uczestników. W takiej sytuacji nie przysługuje zwrot kosztów za pozostały czas warsztatów.

9. Wszystkie odstępstwa od regulaminu wymagają akceptacji i zgody menadżera Vidius Active.

10. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania danego dnia warsztatów w przypadku zbyt małej liczby uczestników w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem danego dnia.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu przed rozpoczęciem Wakacji z Vidiusem lub w uzasadnionych przypadkach także w trakcie trwania warsztatów.

12. Z warsztatów dziecko odebrać mogą rodzice i prawni opiekunowie. W każdym innym przypadku (np. gdy dziecko wraca do domu samodzielnie) wymagana jest pisemna informacja od rodzica bądź opiekuna umieszczona w karcie uczestnika.

13. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnika na Wakcje z Vidiusem.

14. Opiekun Uczestnika Wakacji z Vidiusem wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku Dziecka na potrzeby promocji Vidius Active/ KS Vidius Active w postaci publikacji zdjęć i filmów z zajęć oraz imprez okolicznościowych organizowanych przez Vidius Active/ KS Vidius Active i jego partnerów.

15. W przypadku sytuacji nieokreślonych w niniejszym regulaminie, zastosowanie ma główny Regulamin Vidius Active/KS Vidius Active. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.vidiusactive.pl oraz w Recepcji Klubu.

16. W przypadku rezygnacji z udziału w Warsztatach, na mniej niż 7 dni przed ich rozpoczęciem, zaliczka rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

17. W sytuacji, w której Warsztaty zostaną odwołane przez Organizatora, wszystkie zapisane osoby otrzymają zwrot zaliczki rezerwacyjnej.

18. W przypadku wystąpienia sytuacji losowych (kontuzja/choroba/inne zdarzenie uniemożliwiające udział w warsztatach) tuż przed lub w trakcie trwania warsztatów, Organizator zwraca 50% zapłaconej kwoty.

bottom of page